Başkandan Mesaj21.yüzyıl ekonomik, siyasi ve sosyal yönleriyle geride bıraktığımız yüzyıldan çok daha farklı kavram ve oluşumları da beraberinde getirmiştir. Bu kavramlar demokrasi, insan hakları, küreselleşme ve sivil toplum örgütlerinin yönetimlerde yer alma kavramlarıdır. Bu kavramların her biri hiç kuşkusuz 21. yüzyılın değerlerini temsil eden ve kamuoyu tarafından yoğun biçimde talep edilecek kavramlar olacaktır. Dolayısıyla 21. yüzyılın bu kavramlarıjna karşı duyarsız kalan siyasi, kamu ve özel sektör kuruluşları hem çağın gerisinde kalacaklar hem de başarısızlığa mahkum olacaklardır.

21. yüzyıl aynı zamanda yeni değerleri ve yeni gerçekleri de beraberinde getirmiştir. Global çağ olarak adlandırılıan bu yüzyıl yeni ideallerin de çağı olacaktır.

Yeni çağda global değerleri ve gerçekleri tanımak; sosyal, ekonomik ve siyasal düzeni bu yeni değerler üzerine inşa etmek gerekmektedir.

Çağdaş anlamda örgütsel yapısı batılı demokrasilere göre kurulan platform kelimesini de ilk defa yasallaştırarak literatüre geçiren İzmir'in ilk sivil toplum örgütü İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu-İSTÖP'tür.

Tek derneğin, tek vakfın, tek federasyonun kamuyounda ses getirmediği düşünülerek dernek, vakıf, ocak, sendika, federasyon ve çeşitli platformlar birleştirilmiş ve İSTÖP oluşturulmuştur.

Batılı demokrasilerde sivil toplum örgütleri siyasi demeçleriyle değil, hatta siyasi tercihleriyle değil, bulundukları yerin sorunlarını proje bazında çözmedeki başarılarıyla değerlendirilirler.

Yine İSTÖP, ilk kez bünyesinde, batılı sivil toplum örgütlerinde olduğu gibi “Bilim ve Danışma Kurulu”nu kurmuştur. Bu kurulda 150'ye yakın mimar, mühendis, avukat, bilim adamı, ekonomist, askeri ve sivil üst düzey bürokrat yer almıştır. Bunlar projenin niteliğine göre proje grupları oluşturarak raporlar ve tatbikat projeleri, fizibilite etütleri üreterek ilgili mercilere göndermişlerdir.

Çağdaş, batılı anlamdaki sivil toplum örgütleri suçlayıcı değil; sorgulayıcı ve yerel sorunların çözümünü proje bazında gerçekleştirip yerel yöneticilere sunan ve onların doğru kararı almalarında yardımcı olan kuruluşlardır.

Mehmet AYDOĞAN

İSTÖP-KONFED-KONVAK Genel Başkanı